Πρόγραμμα επιχορήγησης εποχικών ξενοδοχειακών επιχειρήσεων

Νέο πρόγραμμα επιχορήγησης εποχικών ξενοδοχειακών επιχειρήσεων από τον ΟΑΕΔ για τη διατήρηση θέσεων εργασίας κατά τη χειμερινή περίοδο 2014-2015.

Πρόγραμμα «Επιχειρούμε δυναμικά»

Στόχος της δράσης είναι η αναβάθμιση του επιπέδου επιχειρηματικής οργάνωσης και λειτουργίας των ΜΜΕ, με στόχο τη βελτίωση της θέσης τους στις εθνικές και διεθνείς αγορές.

Πρόγραμμα «Επιχειρηματική Ευκαιρία»

Στόχος της δράσης είναι η δημιουργία νέων, καινοτόμων και βιώσιμων επιχειρήσεων και η ενίσχυση της απασχόλησης με την πρόσληψη τουλάχιστον ενός ατόμου.

Επενδυτικός Νόμος 3908/2011 & 4146/2013

Τον Οκτώβριο του 2013 λήγει η προθεσμία υποβολής αιτήσεων του Β΄ Κύκλου του τρέχοντος έτους.

Blog Posts