Αναβάθμιση πολύ μικρών & μικρών υφιστάμενων επιχειρήσεων με την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις νέες αγορές

Πρόγραμμα επιδότησης για υφιστάμενες μικρομεσαίες επιχειρήσεις που συστάθηκαν πριν την 31/12/2013, επιδότηση 40%-50%, προϋπολογισμός €15.000 - €200.000.

Ενίσχυση Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης

Πρόγραμμα επιδότησης νέων ελευθέρων επαγγελματιών με προϋπολογισμό €5.000 - €25.000 και επιδότηση 100%, γεννηθέντες πριν την 1/1/1991.

Ενίσχυση Τουριστικών Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων

Πρόγραμμα επιδότησης τουριστικών επιχειρήσεων με 40% - 50% και προϋπολογισμό €15.000 - €150.000. Αφορά υφιστάμενες επιχειρήσεις που έχουν συσταθεί έως την 31/12/2013.

Νεοφυής Επιχειρηματικότητα

Πρόγραμμα επιδότησης για υπό σύσταση και νέες επιχειρήσεις προϋπολογισμού έως 60.000€ και επιδότηση 100%. Αφορά από φυσικά πρόσωπα που έχουν γεννηθεί πριν την 1/1/1991.

Επενδυτικός Νόμος 3908/2011 & 4146/2013

Τον Οκτώβριο του 2013 λήγει η προθεσμία υποβολής αιτήσεων του Β΄ Κύκλου του τρέχοντος έτους.

Blog Posts