Αναβάθμιση πολύ μικρών & μικρών υφιστάμενων επιχειρήσεων με την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις νέες αγορές

Πρόγραμμα επιδότησης για υφιστάμενες μικρομεσαίες επιχειρήσεις, επιδότηση 40%-50%, προϋπολογισμός €15.000 - €200.000. Υποβολές προτάσεων: 07/04/2016 – 20/05/2016

Ενίσχυση Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης

Πρόγραμμα επιδότησης νέων πτυχιούχων, ανέργων και ελευθέρων επαγγελματιών, με προϋπολογισμό €5.000 - €25.000 και επιδότηση 100%. Υποβολές προτάσεων: 08/03/2016 – 15/04/2016

Ενίσχυση Τουριστικών Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων

Πρόγραμμα επιδότησης υφιστάμενων μικρομεσαίων τουριστικών επιχειρήσεων με 40% - 50% και προϋπολογισμό €15.000 - €150.000. Υποβολές προτάσεων: 29/03/2016 – 17/05/2016

Νεοφυής Επιχειρηματικότητα

Πρόγραμμα επιδότησης για νέες καινοτόμες επιχειρήσεις προϋπολογισμού έως 60.000€ και επιδότηση 100% από άνεργους ή επιτηδευματίες. Υποβολές προτάσεων: 17/03/2016 – 27/04/2016

Επενδυτικός Νόμος 3908/2011 & 4146/2013

Τον Οκτώβριο του 2013 λήγει η προθεσμία υποβολής αιτήσεων του Β΄ Κύκλου του τρέχοντος έτους.

Blog Posts