Επενδυτικός Νόμος 3908/2011 & 4146/2013

Τον Οκτώβριο του 2013 λήγει η προθεσμία υποβολής αιτήσεων του Β΄ Κύκλου του τρέχοντος έτους.

ΤΕΠΙΧ - Επιχειρηματική Επανεκκίνηση

Το πρόγραμμα ΤΕΠΙΧ - Επιχειρηματική Επανεκκίνηση αφορά τη χρηματοδότηση επιχειρηματικών…

Δράση Ενίσχυσης Νησιωτικών Τουριστικών Επιχειρήσεων

Δάνεια ύψους €10.000 - €30.000 για κεφάλαιο κίνησης ή επενδυτικά σχέδια σε νησιωτικές περιοχές με επιτόκιο 0% - 2,8%.

Blog Posts

Τελευταία Νέα