Αναβάθμιση πολύ μικρών & μικρών υφιστάμενων επιχειρήσεων με την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις νέες αγορές

40% - 50% επιδότηση υφιστάμενων επιχειρήσεων, προϋπολογισμός €15.000 - €200.000. Υποβολές προτάσεων: 07/04/2016 – 08/07/2016, 17:00

Ενίσχυση Τουριστικών Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων

Επιδότηση υφιστάμενων τουριστικών επιχειρήσεων με 40% - 50% και προϋπολογισμό €15.000 - €150.000. Υποβολές προτάσεων: 29/03/2016 – 04/07/2016, 17:00

Επενδυτικός Νόμος 3908/2011 & 4146/2013

Τον Οκτώβριο του 2013 λήγει η προθεσμία υποβολής αιτήσεων του Β΄ Κύκλου του τρέχοντος έτους.

Blog Posts