Δημοσιεύθηκε το πρόγραμμα ενίσχυσης εξωστρεφών επιχειρήσεων, με σκοπό την επιδότηση μικρομεσαίων μεταποιητικών επιχειρήσεων για συμμετοχή σε εκθέσεις στο εξωτερικό.

Γενικές Πληροφορίες:

Δικαιούχοι:

Επιλέξιμες Δαπάνες, ανά  έκθεση:

Πληροφορίες για την Υποβολή Πρότασης:

Δικαιολογητικά:

 

Ιστοσελίδα δημοσίευσης εδώ >>

Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε μαζί μας!

Χρήσιμο Υλικό:

Επιχειρούμε Έξω, Πρόσκληση για Επιδότηση 50% για εξωστρεφείς μεταποιητικές επιχειρήσεις by Win to Win - Business Consultants on Scribd (3η τροποποίηση, 27/11/2018)

 

Επιχειρούμε Έξω, Infographic για Επιδότηση 50% για εξωστρεφείς μεταποιητικές επιχειρήσεις by Win to Win - Business Consultants on Scribd

 

Επιχειρούμε Έξω: Συχνές Ερωτήσεις - Απαντήσεις by Win to Win - Business Consultants on Scribd