Η Win to Win, στα πλαίσια ανάπτυξης της εταιρικής ευθύνης, συμμετέχει ενεργά στην Πράξη με τίτλο «Εκπαιδευτικές δράσεις για την υποστηριζόμενη απασχόληση ληπτών υπηρεσιών ψυχικής υγείας στην ελεύθερη αγορά εργασίας». Η Πράξη αυτή σχετίζεται με την απορρόφηση στην αγορά εργασίας ατόμων με προβλήματα ψυχικής υγείας και υλοποιείται στα πλαίσια του προγράμματος "Γέφυρες Απασχόλησης" από την Πανελλαδική Ένωση για την Ψυχοκοινωνική Αποκατάσταση και την Επαγγελματική Επανένταξη (Π.Ε.Ψ.Α.Ε.Ε.).

Δείτε το σχετικό ενημερωτικό έντυπο εδώ >>