Ερευνώ Δημιουργώ Καινοτομώ

Έναρξη ηλεκτρονικής υποβολής των Αιτήσεων Χρηματοδότησης από Πέμπτη 23 Μαρτίου 2017 και ώρα 15.00 έως και Τετάρτη 17 Μαΐου 2017 και ώρα 16:00.

Αναπτυξιακός Νόμος 4399/2016

Έναρξη ισχύος και υποβολή προτάσεων από τον Οκτώβριο του 2016

Στατιστικά προγραμμάτων ΕΣΠΑ Α΄ Εξαμήνου 2016

Προγραμματισμός επιδοτούμενων δράσεων Β΄ Εξαμήνου 2016

Καθεστώς Γενική Επιχειρηματικότητα - Αναπτυξιακός Νόμος 4399/2016

Υποβολές προτάσεων Α΄ Κύκλου: 19/10/2016 - 20/01/2017

Καθεστώς Επενδύσεις Μηχανολογικού Εξοπλισμού - Αναπτυξιακός Νόμος 4399/2016

Υποβολές προτάσεων Α΄ Κύκλου: 19/10/2016 - 28/04/2017 (ή έως εξάντληση του διαθέσιμου προϋπολογισμού).

Καθεστώς Επενδύσεις Μείζονος Μεγέθους - Αναπτυξιακός Νόμος 4399/2016

Υποβολές προτάσεων Α΄ Κύκλου: 19/10/2016 - 28/04/2017 (ή έως εξάντληση του διαθέσιμου προϋπολογισμού).

Καθεστώς Νέες Ανεξάρτητες ΜΜΕ - Αναπτυξιακός Νόμος 4399/2016

Υποβολές προτάσεων Α΄ Κύκλου: 19/10/2016 - 20/01/2017.

Blog Posts