Βρείτε όλη την απαραίτητη νομοθεσία που διέπει τη δημιουργία επιχείρησης στον τομέα τουρισμού και ειδικότερα στη δημιουργία τουριστικών καταλυμάτων κάθε τύπου.

Ξενοδοχειακές μονάδες σύμφωνα με τις προδιαγραφές του Π.Δ. 43/2002 (ΦΕΚ 43/Α/2002), «Κατάταξη των κύριων ξενοδοχειακών καταλυμάτων σε κατηγορίες με σύστημα αστέρων και τεχνικές προδιαγραφές αυτών», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει (ΦΕΚ 1441/Β/2007, ΦΕΚ 1842/Β/2009 και ΦΕΚ 1711/Β/2009).

Ξενοδοχειακές μονάδες και λοιπές τουριστικές μονάδες που λειτουργούν σε παραδοσιακά καταλύματα: Π.Δ. 33/1979 (ΦΕΚ 10/Α/1979) «Περί τουριστικών καταλυμάτων εντός παραδοσιακών κτισμάτων» και Απόφαση Γ.Γ. ΕΟΤ υπ’ αριθ. Πρωτ. 532249/27.07.1994 (ΦΕΚ 616/Β/09.08.1994) με την οποία τα παραδοσιακά καταλύματα κατατάσσονται σε τάξεις ΑΑ΄, Α΄, και Β’.

Ενοικιαζόμενα Δωμάτια, Ενοικιαζόμενα Επιπλωμένα Διαμερίσματα και μικτής μορφής Ενοικιαζόμενα Δωμάτια και Ενοικιαζόμενα Επιπλωμένα Διαμερίσματα, Π.Δ. 337/2000 (ΦΕΚ 281/Α/2000) «Κατάταξη των Ενοικιαζόμενων Δωματίων και Ενοικιαζόμενων Επιπλωμένων Διαμερισμάτων σε κατηγορίες με το σύστημα των κλειδιών», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει (ΦΕΚ 1123/Β/2003, ΦΕΚ 69/Β/2004, ΦΕΚ 1684/Β/2006, ΦΕΚ 2840/Β/2014 και ΦΕΚ 3119/Β/2018).

Οργανωμένες τουριστικές κατασκηνώσεις «Τεχνικές Προδιαγραφές ΕΟΤ για τη δημιουργία τουριστικών οργανωμένων κατασκηνώσεων (camping)» ΦΕΚ 557/Β/1987 και «Ανάπτυξη ιαματικού τουρισμού και άλλες διατάξεις» (ένταξη των camping στα κύρια ξενοδοχειακά καταλύματα) Ν. 3498/2006 άρθρο 35, ΦΕΚ 230/Α/2006.

Τουριστικές Επιπλωμένες Κατοικίες και Τουριστικές Επιπλωμένες Επαύλεις, Αυτοεξυπηρετούμενα Καταλύματα “Self catering” ΦΕΚ 557/B/1987.

Δείτε την Υπουργική Απόφαση 216/2015 ΦΕΚ 10 Β΄ για την κατάταξη των ξενοδοχείων εδώ >>

Πιστοποίηση για την Κατάταξη Τουριστικών Καταλυμάτων

Το σύστημα κατάταξης για τα τουριστικά καταλύματα (ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα επιπλωμένα δωμάτια-διαμερίσματα/ΕΕΔΔ) περιλαμβάνει τις τεχνικές και λειτουργικές προδιαγραφές και τα βαθμολογούμενα κριτήρια για τα ξενοδοχεία και τα δωμάτια και την κατάταξη αυτών σε κατηγορίες αστέρων και κλειδιών, αντίστοιχα και αφορά τόσο τα νέα όσο και τα υφιστάμενα τουριστικά καταλύματα.

Ο σκοπός του;

Το σύστημα κατάταξης έχει ως πρωταρχικό σκοπό να επανακτήσει την εμπιστοσύνη των τουριστών και την αναβάθμιση της ποιότητας του τουριστικού προϊόντος. Τα νέα κριτήρια δίνουν έμφαση στις υπηρεσίες παράλληλα με τα τεχνικά χαρακτηριστικά. Τα ξενοδοχεία κατατάσσονται υποχρεωτικά σε πέντε κατηγορίες αστέρων, με ανώτατη την κατηγορία των πέντε αστέρων και κατώτατη την κατηγορία του ενός αστέρος. Κάθε ξενοδοχείο κατατάσσεται σε μία από τις κατηγορίες εφόσον πληροί τις υποχρεωτικές προδιαγραφές και συγκεντρώνει τον ελάχιστο αριθμό μορίων που απαιτείται για την κατάταξη, με βάση προαιρετικά βαθμολογούμενα κριτήρια. Τα ΕΕΔΔ κατατάσσονται υποχρεωτικά σε τρεις κατηγορίες κλειδιών, με ανώτατη την κατηγορία των τεσσάρων κλειδιών και κατώτατη την κατηγορία των δύο κλειδιών. Κάθε ΕΕΔΔ κατατάσσεται σε μία από τις κατηγορίες αυτές, εφόσον πληροί τις υποχρεωτικές προδιαγραφές και συγκεντρώνει τον ελάχιστο αριθμό μορίων που απαιτείται για την κατάταξη, με βάση προαιρετικά βαθμολογούμενα κριτήρια.

Ποια είναι η διαδικασία κατάταξης;

Προϋπόθεση για την ισχύ του Ειδικού Σήματος Λειτουργίας (Ε.Σ.Λ.) ενός τουριστικού καταλύματος είναι η απόκτηση του Πιστοποιητικού Κατάταξης, το οποίο χορηγείται από το Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο της Ελλάδας (Ξ.Ε.Ε.) κατόπιν αίτησης από την επιχείρηση. Η επιχείρηση δύναται να επιλέξει Φορέα Ελέγχου και Πιστοποίησης από το μητρώο του Ξ.Ε.Ε. για τον έλεγχο των τεχνικών και λειτουργικών προδιαγραφών και των βαθμολογούμενων κριτηρίων και την χορήγηση της Βεβαίωσης Συνδρομής των προϋποθέσεων για την κατάταξη της επιχείρησης ξενοδοχείου ή ΕΕΔΔ σε συγκεκριμένη κατηγορία αστέρων ή κλειδιών, αντίστοιχα, η οποία τελικά οδηγεί στην χορήγηση του Πιστοποιητικού Κατάταξης από το Ξ.Ε.Ε. Λεπτομέρειες θα βρείτε στο Ν. 4276/30-07-2014.