Για να χαρακτηριστεί μία έκθεση «διεθνής» θα πρέπει να είναι καταχωρημένη στα μητρώα του UFI (Union des Foires Internationales), ο πλέον γνωστός και αναγνωρισμένος διεθνής οργανισμός διοργανωτών εκθέσεων.

Υπάρχουν όμως και πολλοί διοργανωτές ανά τον κόσμο που δεν είναι μέλη της UFI επειδή δεν επιθυμούν την χρέωση για διάφορες παροχές από την UFI (auditing κλπ). Για τις περιπτώσεις αυτές ο UFI θεωρεί ότι μια έκθεση μπορεί να χαρακτηριστεί διεθνής όταν κατ' ελάχιστο το 10% των (άμεσων) εκθετών και το 5% των επισκέψεων / επισκεπτών προέρχονται από ξένες χώρες.