Επιλέξιμες επιχειρήσεις για τα προγράμματα του ΕΣΠΑ, που προκύπτουν έπειτα από μεταβιβάσεις και μετατροπές επιχειρήσεων βάσει της KYA 45385/ΕΥΣ7455/14-09-2009.