Το σύνολο των επιδοτούμενων προγραμμάτων που πλέον προκυρήσσονται θέτουν ως τυπική προϋπόθεση ο δικαιούχος της ενίσχυσης, δηλαδή η επιχείρηση, να φροντίσει ώστε να διευκολύνει σε αυτήν την πρόσβαση των Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες (ΑμΕΑ). Η διευκόλυνση αυτή συνίσταται στη δημιουργία ή/και επέκταση υποδομών, φυσικών και ηλεκτρονικών, ώστε να έχουν ευκολότερη πρόσβαση στην επιχείρηση και τις υπηρεσίες τα ΑμΕΑ.

Ως ΑμΕΑ ορίζονται τα άτομα με κινητική ή/και αισθητηριακή αναπηρία (προβλήματα όρασης και ακοής) ή/και ψυχική/νοητική/ γνωστική κ.λπ. αναπηρίες.

Με τον όρο φυσικές υποδομές, νοείται η δημιουργία κατάλληλων ραμπών πρόσβασης στους χώρους της επιχείρησης, η τοποθέτηση ειδικών οπτικών συναγερμών για ΑμΕΑ, η τοποθέτηση ανελκυστήρων ΑμΕΑ, η κατασκευή ειδικών WC/τουαλετών, η κατασκευή ειδικών δωματίων (για ξενοδοχεία) κλπ.

Με τον όρο ηλεκτρονικές υποδομές ορίζονται οι εφαρμογές της επιχείρησης που απευθύνονται στο πελατειακό κοινό (π.χ. ιστοσελίδες και λοιπές ηλεκτρονικές εφαρμογές όπως ηλεκτρονικά σημεία πληροφόρησης ή/και εξυπηρέτησης κ.λ.π.).

Η πλειοψηφία των επιχειρήσεων επιλέγει να εφαρμόζει τη σχετική απαίτηση δημιουργώντας νέα ιστοσελίδα ή επεκτείνοντας την υφιστάμενη ιστοσελίδα της, έτσι ώστε να πληρούνται οι απαιτήσεις που προκύπτουν από το W3C Web Content Accessibility Guidelines 2.0 σε Conformance Level "AA". Για το WCAG 2.0 σε επίπεδο ΑΑ δείτε εδώ >>

Παράλληλα με το WCAG 2.0 AA, πρέπει η ιστοσελίδα να λειτουργεί ορθά κατά το πρότυπο W3C. Για να κάνετε το σχετικό έλεγχο, δείτε εδώ >>

Μία ιστοσελίδα - πρότυπο που μπορείτε να δείτε είναι η http://www.prosvasi-amea.gov.gr, στην οποία υπάρχουν όλες οι σχετικές επιλογές στο προφίλ χρήστη (προφίλ με μειωμένη όραση, με τύφλωση, με κινητική αναπηρία, με κώφωση, με νοητικές/μαθησιακές δυσκολίες, υψηλής ευκρίνειας). Παράλληλα, στην εν λόγω ιστοσελίδα υπάρχει και οι δυνατότητες αυξομείωσης του μεγέθους των γραμμάτων και οι εναλλακτικές χρωματικές επιλογές παρουσίασής της.

Μία τυπικά ορθή ιστοσελίδα, αφενός για τα προγράμματα, αφετέρου για την ουσιαστική διευκόλυνση των ΑμΕΑ περιλαμβάνει ρυθμίσεις σχετικά με το μέγεθος των γραμμάτων, το χρώμα του background της ιστοσελίδας, το χρώμα των υπερσυνδέσμων (hyperlinks) και την πιθανή φωνητική υποστήριξη των χρηστών.

Για περισσότερες πληροφορίες για την νομοθεσία σχετικά με τα ΑμεΑ μπορείτε να απευθυνθείτε στην Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία «Ε.Σ.Α.με.Α», http://www.esamea.gr/, να διαβάσετε τα οριζόμενα στο άρθρο 16 του Γενικού Κανονισμού (ΕΚ) αρ. 1083/2006 της 11ης Ιουλίου 2006, σχετικά με την πρόβλεψη προσβασιμότητας των ατόμων με αναπηρία (ΑμεΑ) και στην ειδική ιστοσελίδα του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών.

Δείτε τον Ν. 4067/2012 (Α΄ 79), άρθρο 26 - νέος οικοδομικός κανονισμός - που αφορά τις τουριστικές μονάδες εδώ >>

Δείτε την εγκύκλιο 9 με Α.Π. οικ. 29467/13.6.2012 του Γραφείου Μελετών για ΑμΕΑ του ΥΠΕΚΑ εδώ >>

Δείτε την Υπουργική Απόφαση 216/2015 ΦΕΚ 10 Β΄ για την κατάταξη των ξενοδοχείων εδώ >>

Για περισσότερες πληροφορίες και για κατασκευή/επέκταση ειδικής ιστοσελίδας για ΑμΕΑ, επικοινωνήστε μαζί μας.

 

Δείτε στη συνέχεια τις διευκρινήσεις του αρμόδιου Υπουργείου για τα 4 επιδοτούμενα προγράμματα ΕΣΠΑ που προκυρήχθηκαν στις αρχές του 2016.